Põhiõigused

Patsiendi 14 põhiõigust:

 • õigus ennetavatele meetmetele,
 • juurdepääs abile,
 • teabe saamine,
 • abi andmine üksnes patsiendi nõusolekul,
 • vaba valik,
 • patsiendi privaatsuse austamine ja tema andmete konfidentsiaalsus,
 • patsiendi aja austamine,
 • kvaliteedistandardite järgimine arstiabi andmisel,
 • turvalisus,
 • uuenduste kasutamine,
 • mittevajalike kannatuste ja valu vältimine ning isiklik kohtlemine,
 • lisaks õigus esitada kaebusi ja saada hüvitust.

 

Print Friendly, PDF & Email