Toimus loeng Eesti lastekaitseseaduse aluseks oleva Norra süsteemi kitsaskohtadest

Eelmisel nädalal külastas Eestit Norra inimõiguste jurist Marius Reikerås, kes pidas siin loengu Norra lastekaitse süsteemi olukorrast ja probleemidest. Norra lastekaitsesüsteem on viimastel aastatel olnud kõrgendatud tähelepanu all kogu Euroopas ja on põhjustanud mitmete riikide vastuaktsioone Norra suhtes (Poola, Tsehhi, Läti, Bulgaaria jt). Ka Eesti meedia on kajastanud mitmeid laste peredest eraldamise juhtumeid, mis on toimunud just Norras.
Terviseõigus.ee lehel on Norra lastekaitseüsteemi probleeme tutvustatud järgnevas artiklis: http://www.terviseoigus.ee/teiste-riikide-kogemus/norra-lastekaitsesusteem-on-viinud-vanemad-meeleheitele/

Marius Reikerås on jurist ja endine advokaat, kes on aastate jooksul olnud seotud mitmete oluliste Euroopa Inimõiguste Kohtus arutlusel olnud kaasustega Norra riigi vastu.

Loengus tutvustas Reikerås Norra lastekaitse olukorda, tuues välja mitmeid olulisi süsteemi puudusi. Samuti rääkis Reikerås mitmetes Euroopa Liidu liikesriikides toimunud aktsioonidest oma kodanike õiguste kaitseks Norras. Lisaks tutvustas ta olulisi Euroopa Inimõiguste Kohtus arutlusel olnud kaasusi.

Muuhulgas toodi loengus välja Norra poliitikute selgeid arvamusavaldusi ja seisukohti, miks kõrgendatud kontroll perede üle riigi poolt on vajalik (pered ei suuda ise lapsi kasvatada, lapsed on riigi bioloogiline vara jne.).

Olgu öeldud, et Eestis 01.01.2016 kehtima hakanud Lastekaitseseaduse aluseks on Norra lastekaitseseadus. Samuti on fakt, et Norra riik on märkimisväärselt rahaliselt toetanud Eesti sotsiaalsüsteemi.

Eesti Päevaleht andis selge omapoolse arvamuse toimunud loengu suhtes. Paraku ei käsitletud artiklites loengus tõstatatud küsimusi sisuliselt, vaid keskenduti ürituse korraldajate sildistamisele.

Tekib küsimus, kas Eesti Päevalehe arvamuse puhul on tegemist Eesti riigi huvide kaitse või millegi muuga. Küll aga võiks iga lugeja mõelda ja teha omad järeldused, milline saab olema Eesti peavoolu meedia üldine seisukoht, kui Eestis hakkavad juhtuma Norraga analoogsed inimsuse ja inimõiguste vastased kuriteod.

Eesti Päevalehes ilmunud lood:
http://epl.delfi.ee/news/eesti/norra-vaidetav-lastekaitsespetsialist-lubas-hirmsaid-paljastusi-ajas-aga-ainult-karbseid-pahe?id=76419933 ja
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/juhtkiri-soodne-platvorm-valeinfo-levitamiseks?id=76438941
Objektiivi kajastus:
http://objektiiv.ee/eesti-paevaleht-anub-palun-lugege-ja-usaldage-meid-eesti-demokraatia-nimel/

Print Friendly, PDF & Email