Kaebevõimalused ja hüvitamine

Kaebevõimalused

Kui patsient tunneb, et tema õiguseid on rikutud, siis on võimalik pöörduda kaebuse esitamiseks tervishoiuteenuse osutaja enda, Terviseameti, Eesti Haigekassa või tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole.

Juhul kui Te ei ole rahul raviasutuse olmetingimustega või tervishoiutöötajate suhtlemisega, siison võimalus pöörduda raviasutuse juhtkonna poole.
Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud oma tegevuskohas teatavaks tegema patsiendi õiguse pöörduda tervishoiuteenuse osutamise suhtes tekkinud kaebusega tervishoiutöötajate tegevuse peale tervishoiuteenuse osutaja juhtkonna, haigekassa piirkondliku osakonna või Terviseameti poole ning nende kontaktandmed.

Juhul kui Te ei ole rahul osutatud tervishoiuteenuse kvaliteediga, siis on võimalus pöörduda Terviseameti poole, kes vajadusel alustab järelvalve menetluse. Täpse kaebuste esitamise korra leiate siit.

Eesti Haigekassa saab teha järelevalvet oma lepingupartnerite poolt osutatud tervishoiuteenuste kvaliteedile ja kättesaadavusele. Haigekassa lepingupartnerid leiate siit.
Tervishoiuteenuste kvaliteediprobleemidest ja kättesaadavusest saate teavitada info|ä|haigekassa.ee

Kui kaheldakse raviteenuse kvaliteedis, siis on võimalus pöörduda Sotsiaalministeeriumi juures tegutseva nõuandva tervishoiuteenuse arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni poole. Kui komisjon on tuvastanud arstliku vea, teatab ta sellest vea teinud arstile ja raviasutusele ning vajadusel teeb erialaseltsile ettepaneku kontrollida eksinud meditsiinitöötaja pädevust. Komisjon võib oma otsuses teha ettepanekuid, anda nõu või soovitusi, kuid ei saa kohustada arsti või raviasutust kompenseerima patsiendile arstliku vea tagajärjel tekkinud kahju.
Täpse kaebuste esitamise korra leiate siit.

Patsiendil on alati võimalus pöörduda oma nõudega otse tervishoiuteenuse osutaja poole.

Hüvitamine

Kui selgub, et patsiendile on tervishoiuteenuse osutamise käigus tekitatud kahju, siis on võimalik hüvitise nõudmiseks pöörduda:
1) tervishoiuteenuse osutaja poole või
2) tsiviilkohtusse.

Vabatahtlik vastutuskindlustus

Eesti Arstide Liidu (EAL) ja kindlustusfirma If P&C Insurance AS vahel on sõlmitud erialase vastutuskindlustuse leping, mille alusel on kindlustatud kõik EALi kuuluvad ja töötavad arstid.
Täpsemat informatsiooni leiate selle kohta: http://www.arstideliit.ee/vastutuskindlustus

 

Käesoleval lahel on kasutatud piiriüleste tervishoiuteenuste riikliku kontaktpunkti kodulehe materjale.

Print Friendly, PDF & Email